top of page

Spolia Studios
virkefelt

Spolia Studio er stiftet med mål om at bidrage til, innovere og forbedre byggeriets evne til at genanvende de ressourcer, der allerede eksisterer. Og dertil at arbejde for at nye byggematerialer er forberedt til genanvendelse gennem design for adskillelse

 

Spolia Studio arbejder i alle skalatrin fra byens store sammenhænge til den enkelte byggestens stoflighed.

 

Spolia Studio har samskabelse som foretrukken arbejdsform. Vejen frem mod vellykket genanvendelse, kalder på samarbejder på tværs af byggeriets værdikæde, og desuden på et opgør med de lineære projektforløb vi er vandt til. Alt efter projekternes karakter og omfang, sammensættes det idéelle hold, der ved at seriekoble sin viden og erfaring formår at løse den aktuelle opgave - og samtidig et lille hjørne af byggebranchens fælles udfordringer. 

Spolia Studio engagerer sig lige så gerne i de store CO2-reducerende tiltag i planlægningsfasen af større byggerier, som i eksperimenter med mindre partier af forkastet byggemateriale. Ingen idé er for stor eller lille, tag kontakt og du skal møde engagement for din cirkulære vilje!

Her på siden er Spolia Studios opgavetilgang beskrevet efter skala: STED, RUM og STOF.

sted blå.tif
sted spolia ikon.tif
STED

SITE SPOLIA omhandler projekter hvor Spolia Studio inviteres med på et tidlig stadie. En grund skal bebygges, og som med de fleste byggesager af vores tid er der tale om et såkaldt 'brownfield site' - en grund hvor der allerede er bebyggelse, historie og ressourcer tilstede.

Opgaver kan være:  

 • Planlægning og forarbejde før udbud/nedrivning

 • Forslagsstillende ressourcekortlægning 

 • Skitser for genanvendelse af særlige materialer

 • Skitseprojekt der analyserer arkitektoniske potentialer og CO2-besparelse ved genanvendelse af eksisterende konstruktioner, strukturer og bygningsmasse

 • Arkitektydelser fra idé til realiseret byggeri

LOFOTEN_AU_RobertLund_-20_low kopier_blå.tif
rum spolia.tif
RUM

EROBRET SPOLIA omhandler projekter, hvor det er funktionen, der udskiftes og hvor man bevarer og genbruger rummet, strukturen, konstruktionen.
Design for adskillelse er en af de vigtige discipliner i det cirkulære byggeri, men samtidig er selve funktionen ofte den bygningsdel med den korteste levetid. De største CO2- besparelser opnås ved slet ikke at rive ned.

 

Opgavetyper kan være:

Alle projektfaser fra idé til realiseret byggeri for:

 • Ombygninger

 • Transformation og tilbygning

 • Byanalyser, bytranformation

 • For alle opgavetyper hvor en ny funktion overtager eksisterende rum, vil det være interessant at forfølge potentialet for maksimal genanvendelse helt ned til materialeniveau.

stof blå.jpg
stof spolia.tif
STOF

FRAGMENT SPOLIA er projekter der omhandler udvikling af nye materialer med udgangspunkt i eksisterende stof og ressourcer.

Spolia Studio brænder for at forlænge eksisterende stofs levetid, og drage værdi af materialernes patina, sjæl og indbyggede fortælling.

Ved at investere kunstneriske kræfter og praktisk sans i ressourcerne, udvikles der nye materialer med forlænget levetid, forskudt fra oprindelig formål, tid og sted.

Opgavetyper kan være:

 • Fragmenter af historisk/eksisterende bebyggelse, der indbygges i ny sammenhæng, f.eks. som facade, belægning, overflade o.l.

 • Fragmenter af eksisterende bygningsmasse, der bliver til fortællende objekt/ udsmykning/ skulptur i nybyggeri.

 • Udvikling af facadesystemer, bygningsdele, interiøre overflader, belægninger og landskabselementer, der benytter tilvirket eksisterende materiale på en stoflig og holdbar måde. Materiale fra nedrivninger på egen grund, eller materiale hentet andetsteds fra.

bottom of page