top of page

Spolia

(Latin: ’spoils’)
Spolia er en betegnelse først anvendt af romerne, om genanvendelse af byggesten fra tidligere tider og byg.

 

Genanvendelsen opstod nogle gange af praktiske årsager - blot for at få værdi af foreliggende materiale, mens det andre gange var begrundet i ideologiske eller spirituelle forhold - ofte et ønske om at demonstrere overlægenhed og styrke i forhold til den tid eller hersker som materialet var erobret fra. 

Når Spolia Studio henter sit navn her, er det blandt andet med blik for at der også i vores tid er aktører i byggebranchen hvis indsats kalder på kraftudtryk som at erobre og demonstrere styrke: Vi står overfor store omvæltninger i forvaltningen af jordens ressourcer - og selvom vi har haft et cirkularitetsbegreb siden romerriget, kan vi alligevel i dag tale om frontløbere for genanvendelse og cirkularitet - frontløbere der sætter noget på højkant for at skabe forandring og forberede deres virksomhed til den nært forestående fremtid. 

Spolia Studio ser netop succesfuld genanvendelse af materiale som den stærkeste erobring enhver aktør i byggebranchen kan smykke sig med i vor tid - både fra et praktisk og et ideologisk synspunkt. 

spolia blå.jpg
bottom of page